X

با عرض پوزش - این محصول دیگر در دسترس نیست

AT8126-02E

رفرانس: AT8126-02E
اکودرایو- تنظیم رادیویی - تقویم بی نهایت - وقت جهانی - زمان سنج 60 دقیقه -نمایشگر روز و تاریخ و 24 ساعت - ذخیره 10 ماه- Cal. H800
اکودرایو- تنظیم رادیویی - تقویم بی نهایت - وقت جهانی - زمان سنج 60 دقیقه -نمایشگر روز و تاریخ و 24 ساعت - ذخیره 10 ماه- Cal. H800